Game show “ trò chơi gia đình ”

GAME SHOW “NAM CÔNG GIA CHÁNH ”

GAME SHOW “NAM CÔNG GIA CHÁNH ”

  GAME SHOW “NAM CÔNG GIA CHÁNH ”   Thời gian: Từ 6h00 đến 9h00, tối thứ Sáu, thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần – MC, Nghệ sĩ nổi tiếng sẽ điều phối chương trình. Sản phẩm của các sĩ tử nhí và gia đình sẽ tham gia chấm điểm, và nhận những phần quà
GAME SHOW “KHÉO TAY HAY LÀM ”

GAME SHOW “KHÉO TAY HAY LÀM ”

  GAME SHOW “KHÉO TAY HAY LÀM ”   Thời gian: Từ 6h00 đến 9h00, tối thứ Sáu, thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần – MC, Nghệ sĩ nổi tiếng sẽ điều phối chương trình. Sản phẩm của các sĩ tử nhí và gia đình sẽ tham gia chấm điểm, và nhận những phần quà
GAME SHOW “HAY ĂN THÌ LĂN VÀO BẾP ”

GAME SHOW “HAY ĂN THÌ LĂN VÀO BẾP ”

  GAME SHOW “HAY ĂN THÌ LĂN VÀO BẾP ”   Thời gian: Từ 6h00 đến 9h00, tối thứ Sáu, thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần – MC, Nghệ sĩ nổi tiếng sẽ điều phối chương trình. Sản phẩm của các sĩ tử nhí và gia đình sẽ tham gia chấm điểm, và nhận những