Trại hè sáng tác

NHỒI BÔNG & LÀM CON GIỐNG VẢI

NHỒI BÔNG & LÀM CON GIỐNG VẢI

NHỒI BÔNG & LÀM CON GIỐNG VẢI   Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày –  Nghệ nhân trung tâm người khuyết tật Kim Việt, nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ câu lạc bộ Art 60+  trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày,
VẼ MẸT NGHỆ THUẬT

VẼ MẸT NGHỆ THUẬT

VẼ MẸT NGHỆ THUẬT   Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày – Nghệ nhân, họa sĩ chuyên nghiệp đến từ câu lạc bộ Art 60+  trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm, dự thi trại hè sáng tác “Tôi cho
VẼ NÓN NGHỆ THUẬT

VẼ NÓN NGHỆ THUẬT

VẼ NÓN NGHỆ THUẬT   Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày: –  Nghệ nhân, họa sĩ chuyên nghiệp đến từ câu lạc bộ Art 60+  trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm, dự thi trại hè sáng tác “Tôi cho
LÀM CHUỒN CHUỒN TRE & TRANG TRÍ

LÀM CHUỒN CHUỒN TRE & TRANG TRÍ

LÀM CHUỒN CHUỒN TRE & TRANG TRÍ Thời gian: – Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày: Nghệ nhân làng nghề truyền thống Thạch Xá, họa sĩ chuyên nghiệp đến từ câu lạc bộ Art 60+  trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm,
VUỐT NẶN VÀ VẼ TRÊN GỐM

VUỐT NẶN VÀ VẼ TRÊN GỐM

VUỐT NẶN VÀ VẼ TRÊN GỐM   Thời gian: – Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày:  các nghệ nhân đến từ làng gốm sẽ trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm, dự thi trại hè sáng tác “Tôi cho đi để nhận
LÀM GIẤY DÓ & SÁNG TÁC GIẤY DÓ NGHỆ THUẬT

LÀM GIẤY DÓ & SÁNG TÁC GIẤY DÓ NGHỆ THUẬT

LÀM GIẤY DÓ & SÁNG TÁC GIẤY DÓ NGHỆ THUẬT   Thời gian: 8h00 – 22h00 hàng ngày. – Các nghệ nhân làng nghề giấy dó sẽ trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm, dự thi trại hè sáng tác “Tôi cho đi để nhận lại”.
LÀM DIỀU VÀ SÁNG TÁC TRANH TRÊN DIỀU

LÀM DIỀU VÀ SÁNG TÁC TRANH TRÊN DIỀU

LÀM DIỀU VÀ SÁNG TÁC TRANH TRÊN DIỀU • Thời gian: – Từ 8h00 đến 10h00 và 16h30 – 18h00 hàng ngày: Nghệ nhân làm diều, họa sĩ chuyên nghiệp đến từ câu lạc bộ Art 60+ trực tiếp hướng dẫn. Tác phẩm của các bé sẽ tham gia trưng bày, chấm điểm, dự thi